Hotline : 0236 3843779 - 076 313 77 99

Địa chỉ : 123 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cotimex

Sản phẩm chính hãng HP,

Thiết bị CNTT

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cotimex
Địa chỉ: 123Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel:  076.3137799
Fax: 0236 3843778
Email: cicdanang@vnn.vn
Website: itcotimex.vn

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cotimex

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cotimex
Địa chỉ: 123Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel:  076.3137799
Fax: 0236 3843778
Email: cicdanang@vnn.vn
Website: itcotimex.vn

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube